Skip to main content

Semestrální a ročníkové práce

Předání ocenění za zpracování bakalářské práce s tématem: Analýza přínosu metody KAIZEN ve firmě

Ukázky zpracování semestrálních projektů studentů/tek Fakulty umění a designu v roce 2014 - 2015

Designové návrhy vnitřních klimatizačních jednotek.

     

     

Designové návrhy venkovních klimatizačních jednotek.

     

     

Kontakt