Skip to main content

Projekt pro jižní Afriku

V rámci rozšíření prodejů klimatizačních jednotek po celém světě se ve firmě Daikin neustále setkáváme s lokálními požadavky na bezpečnost elektrických zařízení, které se mohou více či méně odlišovat od evropských norem. Tyto požadavky trhu jsou zpracovány skupinou Compliance, která předává podněty na aplikaci požadavků vývojovým skupinám. V rámci našich odpovědnosti vyhodnocujeme legislativní požadavky zemí Evropy, Středního východu a Afriky.

V rámci skupiny Compliance jsme nyní úspěšně dokončili projekt, který umožní prodej Daikin klimatizací v Jihoafrické republice, a to jak rezidenčních, tak komerčních. Pro tento projekt byla nutná koordinace společného testování s certifikačními společnostmi v Praze, Kolíně nad Rýnem a Milánu, což vyžadovalo také služební cesty do těchto institutů. Během tohoto projektu jsme se museli také vypořádat se změnou obsahu mezinárodního standardu, což mělo dopad na průběh projektu.

Provedení nezbytných testů a jejich úspěšné dokončení zajistilo společnosti Daikin získání mezinárodně uznávaného certifikátu deklarující bezpečnost klimatizačních jednotek. Tento certifikát je stěžejní pro vstup na trh jihoafrické republiky, a je možné jej využít v mnoha dalších regionech ležících mimo EU.

Autor: Martin Šoral

Compliance engineer in EMEA Development Center (EDC)

Kontakt