Skip to main content

Nové testovací komory

Vzhledem k neustále se rozšiřujícím projektům a aktivitám vývoje v naší společnosti bylo přistoupeno ke stavbě 3 nových klimatických komor. Celkem jich bylo postaveno  zde  již 10 a jsme schopni v nich provádět rozličné druhy testů. Níže bych vám rád představil  poslední 3 typy, postavené v letech 2016/2017, které představují investici vyšší než 200 milionů korun. Každá klimatická komora je složena ze dvou částí. Jedna simuluje vnitřní prostředí v budově (Indoor) a druhá venkovní prostředí (Outdoor). V každé části můžeme nastavit různé klimatické podmínky (teplotu a vlhkost). V těchto podmínkách se pak testují a vyvíjí naše jednotky (klimatizace a tepelná čerpadla). Všechny nově postavené komory dokáží testovat jednotky o tepelném výkonu až 20HP (přes 50kW).

Environmentální komora 20HP

Dokážeme zde dosáhnout teplot -20 až +60°C a také díky unikátní technologii zdvojených vzduchotechnických jednotek a střídavému odmrazování je komora schopna udržení vysoké vlhkosti i při velmi nízkých teplotách (například 99% vlhkosti vzduchu při -15°C). V této komoře naši inženýři ověřují v praxi chování nově vyvíjených jednotek například pro severský trh, kde často panují klimaticky extrémní a mrazivé podmínky, ale stejně tak zde probíhá vývoj jednotek například pro Blízký východ, kde jsou nároky kladené na vyvíjené jednotky zcela opačné.

Kapacitní komora 20HP

Komora je schopna dosáhnout teplot -25 až +60°C. Zde se měří klimatizace a tepelná čerpadla především ve standartních a normalizovaných podmínkách. Komora měří průtok vzduchu jednotkou, změnu teploty a vlhkosti spolu s elektrickou spotřebou. Díky tomu naši inženýři optimalizují její tepelný nebo chladící výkon a zároveň zlepšují její účinnost. Na základě těchto měření se pak vydávají energetické štítky účinnosti (např. A+++) a jejich tepelný (COP) či chladící (EER) výkon, který je k dispozici zákazníkům na jednotce při prodeji.

Anechoická (zvuková) komora 20HP

Tato komora je zatím nejdražší a nejsofistikovanější v DICz. Jedná se o speciální typ několikanásobně zvukově odizolované komory s vnitřní bezodrazovou úpravou stěn. Navíc část simulující vnitřní prostředí (Indoor) má bezodrazovou úpravu podlahy, zde dosahujeme zvukového pozadí méně než 7dBA. V komoře simulující vnější prostředí (Outdoor), kde je podlaha pevná z důvodu přepravy těžších jednotek, dosahujeme pozadí méně než 10 dBA. Pro představu ticho v typické místnosti má okolo 20dBA. V takto izolovaném prostředí naši inženýři optimalizují chod a konstrukci jednotky tak, aby co nejméně rušila svým projevem jak zákazníka doma, tak i okolí venku.   I tyto informace jsou pro zákazníka běžně dostupné.

Autor: Jindřich Živný
Senior Engineer ve Vývojovém oddělení – skupina Facility
EDC: EMEA Development Center

Kontakt