Skip to main content

Praktické školení ve společnosti DICz

Vzdělávání je nezbytnou součástí růstu našich inženýrů v rámci EDC. Během října jsme měli příležitost uspořádat zvláštní událost: Praktické školení – FMEA/FTA pro zvuk a vibraci.  

Čím byla tato událost výjimečná?

Toto školení je založeno na reálném praktickém studiu, propojuje teoretickou a praktickou část s cílem zvýšit technické znalosti kolegů EDC.

Na školení, které trvalo 4 dny, jsme vřele přivítali 20 účastníků ze 4 evropských designových center (DICZ, DENV-Belgie, DMGG-Německo a DAZO – Itálie), dále jsme zapojili 6 školitelů a 7 manažerů.

Účastníci školení byli rozděleni do skupin po dvou a obdrželi jednotku s NG bodem vycházejícím ze stížnosti od zákazníka (na téma zvuku a vibrace). Jejich úkolem bylo odhalit problém a provést nápravu s použitím FMEA/FTA, změřit jednotku a vypracovat hlášení pro manažera na základě interní procedury Design review.

Aby si účastníci školení po celodenním školení trochu odpočinuli a lépe se navzájem poznali, sešli jsme se na společném teambuildingu v pivovaru Pilsner Urquell (kurz čepování) a užili si příjemných večeří.

Stejné nadnárodní praktické školení již proběhlo v Belgii v roce 2019. Obě školení (2019/2021) považujeme za velmi úspěšná a přínosná, a proto se do budoucna snažíme naplánovat další školení a zároveň přidat i nová témata.

Kontakt