Skip to main content

Samočistící jednotka

Jedním z našich posledních úspěšných projektů je samočistící jednotka. Jedná se o unikátní zařízení, které má za úkol eliminovat náklady spojené s čištěním filtru klimatizačních jednotek typu ,,duct’’. Tyto typy klimatizačních jednotek jsou ve velké míře využívány v hotelech a kancelářích, kde je vyžadována pravidelná údržba filtru.

Majitelé budov musejí vynaložit velké finanční prostředky za údržbáře, kteří v pravidelných intervalech filtr vyjmou a vyčistí. Díky novému zařízení, které lze připojit před klimatizační jednotku, tyto náklady odpadají. Samočistící zařízení udržuje filtr neustále čistý. Úspora je nejen na přímých nákladech na čištění samotné, ale umožňuje i nepřerušený pronájem pokojových místností. Dále lze zmínit i úspory za elektřinu. Špatně průchodný filtr má negativní vliv na výkon klimatizace, která je nucena zvýšit otáčky tak, aby bylo dosaženo požadovaného komfortu. V neposlední řadě je pozitivně ovlivněna i kvalita vzduchu.

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o klasický vývoj klimatizace, tak první úkol vývojového centra bylo analyzovat situaci na trhu, aby se mohly nastavit správné podmínky pro verifikaci produktu. To obnášelo i analýzu vzorků prachu posbíraného v několika hotelech tak, abychom pro testování byli schopni tento prach reprodukovat specializovanou firmou. Jelikož produkt bude prodáván po celé Evropě, tak bylo nutné specifikovat pracovní prostředí, ve kterém bude zařízení provozováno. Různé provozní podmínky, jako teplota a vlhkost, nesmí mít vliv na efektivitu čistění.

Poté, co tým vývojářů stanovil základní požadavky, bylo nutné vymyslet konstrukční řešení a vyrobit první prototyp. Od prvního prototypu po finální výrobek je to dlouhá cesta plná simulacích materiálů, testování a především řešení složitých technických úkolů, které při vývoji vzniknou. Na konci této cesty je však nyní unikátní samočistící zařízení s několika podanými patentovými přihláškami.

Autor: Jaroslav Pašta 
Supervizor ve Vývojovém oddělení 
EDC: EMEA Development Center 

Související odkazy:

Auto cleaning filter for concealed ceiling units

Daikin Auto Cleaning Duct - Holiday Inn Express case study

Průběžně jsme informováni o úspěších tohoto produktu. Jednoho z nich jsme dosáhli během události ACR news awards 2018 konané 24.1.2018, kde naše jednotka získala ocenění Ancillary Air Conditioning Product of the Year.

Pro více informací navštivte stránku:

http://www.acrnewsawards.com/winners-2018/

Kontakt