Skip to main content

Systém řízeného vzdělávání v EDC

S cílem posílení vzdělávání kolegů v EDC jsme zavedli nový nástroj – LMS.

LMS je zkratka pro Learning Management System, který je poskytován SAP Success Factors. LMS umožňuje centralizovaný nástroj, pokrývající nejdůležitější oblasti vzdělávání jako je Plán školení, Realizace školení, Monitorování nebo Hodnocení školení.

LMS byl řízen jako globální projekt pod vedením DENV HR & IT s uvedením v lednu 2020. Realizační tým se skládal z různých poboček a oddělení Daikin (DENV HR, EDC, DACE…), aby odrážel zájmy všech stran. Pro uživatele byl systém oficiálně zaveden v červenci 2020. LMS systém byl budován jako globální systém, proto zavádění do dalších přidružených společností / oddělení již probíhá a bude postupně pokračovat.

Přestože je systém již využíván, projektový tým stále existuje, aby pracoval na vylepšeních LMS a připravoval nové verze, které SAP pravidelně vytváří.  V EDC jsme nejprve začali s využitím systému pro nováčky. Nastavili jsme školící plán nováčků s cílovým časem dokončení každého školení pro různé skupiny a pozice. Zároveň jsme sjednotili struktury a obsah školení mezi všemi 4 designovými centry, které k EDC patří. Většina položek je v současné době spravována jako školení vedená instruktorem, ale k dispozici je i několik e-learningů nebo čtení pro samostudium. Cílem pro příští rok je zaměřit se na vytváření e-learningu a pokročilých školení pro zkušené kolegy s úsilím vytvořit komplexní a jasný přehled pro snadné sledování školení.

Od našich kolegů se nám již dostalo uznání, že LMS poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí pro vzdělávání. Věříme, že společně s dalším vytvářením obsahu a neustálým zlepšováním vybudujeme silný, jasný a efektivní vzdělávací systém pro stále rostoucí vývojová centra (EDC).

Kontakt