Skip to main content

Tepelné čerpadlo (Optimized Heating 4)

Jedním z posledních projektů oddělení vývoje v DICz je tepelné čerpadlo Optimized Heating 4. Jedná se o jednotku určenou především k vytápění rodinných domů, se zaměřením na skandinávský trh.

Díky specifikům tohoto trhu, kdy k vytápění rodinných domů, bytů a chat je v hojné míře využíváno klimatizační jednotky, je Skandinávie atraktivním a rozvíjejícím se trhem pro prodej tohoto typu klimatizačních jednotek.

Jelikož požadavky na jednotky určené k vytápění jsou odlišné od požadavků na klasické jednotky a zároveň vývoj tepelných čerpadel je stále, dalo by se říci, nová zkušenost pro naše vývojové oddělení, byl tento projekt náročný, jak z hlediska technického řešení, jeho testování, tak i z hlediska plánování projektu.

Pro zjištění požadavků zákazníků byla navázána úzká spolupráce s prodejní pobočkou ve Švédsku. Po analýze požadavků trhu a možností technického řešení, byly stanoveny cílové parametry klimatizace. Hlavním požadavkem byl vysoký topný výkon při nízkých venkovních teplotách, garance chodu jednotky až do -25°C a zároveň vysoká efektivita a nízké provozní náklady (A+++). Neméně důležité byly i požadavky na úpravu kontroly řízení klimatizace, např. změna rozběhových frekvencí, vyladění rozmrazovacího cyklu, či nová funkce, kdy jednotka reaguje na další zdroj tepla v místnosti. Zároveň bylo potřeba najít technická řešení pro specifické problémy tepelných čerpadel, jako je například odvod roztáté vody z výměníku tepla venkovní jednotky během rozmrazovacího cyklu.

Poté byly na základě požadavků vybrány jednotlivé komponenty pro naše jednotky a navrženy konstrukční a softwarové modifikace tak, abychom splnili stanovené cíle. Tyto úpravy byly pravidelně konzultovány s oddělením kvality, produkčního inženýringu, výroby a nákupu, s cílem dosáhnout bezproblémové výroby na výrobní lince, dosažení co nejnižší výrobní ceny a zajištění potřebné kvality výsledného produktu. Z hlediska výroby se jako nejnáročnější částí ukázal být nový třířadý výměník tepla venkovní jednotky, jak z hlediska výroby výměníku samotného, tak z pohledu pájení na výrobní lince.

Ač k finálnímu produktu vedla dlouhá a náročná cesta, na jejím konci je produkt vytvořený na míru specifickým požadavkům skandinávského trhu.

Autor: Jan Tichota

Inženýr ve Vývojovém oddělení

Kontakt