Skip to main content

Zavedení PLM v EDC

Vývojové oddělení DICZ bylo založeno v roce 2012 jako jedno ze čtyř vývojových center EMEA (EDC).

Vzhledem k tomu, že EDC se nachází v různých zemích, je nutná úzká spolupráce na projektech a efektivní sdílení informací a know how.

Pro dosažení nejlepších výsledků našeho vývoje jsme od samého počátku investovali do zkušebních komor (Nové testovací komory) a simulačního softwaru (CFD analysis, FEM analysis – statická a dynamická analýza ...).

Všechna vývojová centra se jakožto další krok našich investic rozhodla posílit spolupráci mezi podniky a v oblasti řízení životního cyklu produktu.

Teamcenter se stal tím nejlepším řešením našich cílů. Jde o software představující centralizovaný systém řízení projektů pro celé EDC, který zlepšuje kvalitu řízení dokumentace, management plánování, reportování a management problémů.

V minulém roce jsme společně s ostatními vývojovými středisky EMEA začali s přípravou infrastruktury a po obsáhlém testování a dodatečném zlepšování se nám podařilo Teamcenter spustit v listopadu 2018.  Školení pro koncové uživatele již byla dokončena a od té doby jsou všechny nové projekty realizovány prostřednictvím Team Center.

Nyní jsme všichni propojeni!

Kontakt