Skip to main content

Daikin to jsou lidé

Projekt financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR

Název projektu: DAIKIN to jsou lidé

Registrační číslo projektu: CZ.1.041.1.02/35.01290

Název programu: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Název oblasti podpory: Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Popis Projektu

Projekt DAIKIN to jsou lidé je plánován na dva roky. Realizace projektu je rozdělena do tří hlavních částí. První měsíc je částí přípravnou, ve které dojde k nastavení projektových procesů, budou vyhlášena výběrová řízení na dodavatele vzdělávacích služeb, jazykových kurzů a počítačové techniky s OEM. Nastaví se komunikační toky s cílovými skupinami a připraví se publicita projektu.

Druhá část je částí realizační. Zde bude hlavní náplní koordinace a kontrola realizace projektových aktivit - sledování a dodržování harmonogramu vzdělávání a rozpočtu projektu. Dalšími významnými částmi jsou provádění interních evaluací projektu, reporting vedení společnosti o průběhu projektu a zpracování a odevzdání pravidelných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

Poslední částí projektu je fáze závěrečná - poslední měsíc projektu. Zde dojde k internímu vyhodnocení přínosů vzdělávacích aktivit, zpracování statistik, proběhne audit projektu a bude připravena a odevzdána závěrečná monitorovací zpráva.

Cíle projektu

Společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. patří mezi přední výrobce špičkových klimatizačních jednotek pro bytové a rezidenční účely. Hlavním cílem vzdělávacích aktivit je posílení této pozice poskytnutím zvýšení kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců v oblasti obecného vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj a inovace řízení lidských zdrojů v naší společnosti.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu tvoří 160 zaměstnanců napříč hierarchií společnosti. V projektu DAIKIN to jsou lidé je zahrnuto celkem šest vzdělávacích modulů pro operátory, mistry, technické a administrativní pracovníky, manažery a interní lektory a jazykové vzdělávání (anglický jazyk).

Průběh

Projekt je plánován na dva roky, ve kterých se účastníci naučí a zdokonalí v počítačových, komunikačních a manažerských dovednostech.

Výsledky

Výsledkem projektu má být zvýšení kvalifikace, kompetencí a adaptability účastníků, což povede k posílení udržitelnosti pracovních míst, zvýšení flexibility a dynamičnosti zaměstnanců a k vytvoření rezerv na vedoucí pozice. Prostřednictvím zvýšení kvalifikace, kompetencí a adaptability zaměstnanců společnosti Daikin Industries Czech Republic s.r.o. budou zajištěni odborníci schopní vyrábět špičkové produkty.

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Věra Pospíšilová, pospisilova.v@daikinczech.cz, tel.: 378 773 493

Dodavatel a garant vzdělávání

Název: Everesta, s.r.o.

Ulice: Mimoňská 3223

Město: Česká Lípa

PSČ: 47001

Dodavatel a garant jazykového vzdělávání

Název: Jazyková škola EUFRAT s.r.o.

Ulice: Pallova 42/8

Město: Plzeň

PSČ: 30112

Kontakt