Skip to main content

Životní prostředí

Hodina Země v Daikinu

V sobotu 19. března 2016 proběhla celosvětová akce Hodina Země.

Hodina Země je organizovaná Světovým fondem na ochranu přírody a má za cíl zvýšit povědomí lidí o klimatických změnách a podpořit jednotlivce, společnosti a vlády na celém světě v přebrání zodpovědnosti za svou ekologickou stopu. Symbolikou této akce je zhasnutí světel na jednu hodinu.

Kontakt