Skip to main content

V sobotu 19. března 2016 proběhla celosvětová akce Hodina Země.

Hodina Země je organizovaná Světovým fondem na ochranu přírody a má za cíl zvýšit povědomí lidí o klimatických změnách a podpořit jednotlivce, společnosti a vlády na celém světě v přebrání zodpovědnosti za svou ekologickou stopu. Symbolikou této akce je zhasnutí světel na jednu hodinu.

Historie této akce sahá do roku 2007, kdy proběhlo první velké zhasínání v Sydney v Austrálii, kdy 2.2 milionu domácností a společností zhaslo světla na vyjádření jejich postoje proti klimatickým změnám. V roce 2008 se k tétu události přidalo přes 50 milionů lidí v 35 zemích světa a v následujících letech se Hodina Země rozšířila k dnešnímu stavu 178 zemí světa.

My, jakožto Daikin Industries Czech Republic s.r.o., jsme se k Hodině země také přidali a zhasli pouliční osvětlení. Na následujících fotografiích je vidět pohled na na Daikin před a během Hodiny Země.

Jsme rádi, že k Hodině Země se k nám přidali i někteří zaměstnanci ve svých domovech.

Více informací naleznete na:

Hodina Země

Earth Hour

Kontakt