Společně to zvládneme!

Aktuality

Projekt pro jižní Afriku

V rámci rozšíření prodejů klimatizačních jednotek po celém světě se ve firmě Daikin neustále setkáváme s lokálními požadavky na bezpečnost elektrických zařízení, které se mohou více či méně odlišovat od evropských norem.

Více

Zavedení PLM v EDC

Vývojové oddělení DICZ bylo založeno v roce 2012 jako jedno ze čtyř vývojových center EMEA (EDC). Vzhledem k tomu, že EDC se nachází v různých zemích, je nutná úzká spolupráce na projektech a efektivní sdílení informací a know how.

Více

Zavedení R32 chladiva pro Sky Air jednotky

Po úspěšném uvedení nového chladiva R32 pro rezidenční sféru čekala naše vývojové oddělení velká výzva v podobě zavedení nového chladiva R32 pro jednotky Sky Air. Tyto jednotky se používají v lehké komerční sféře jako jsou například obchody a kanceláře.

Více

Upozornění na podvodné jednání

Byla zjištěna existence podvodné webové stránky zneužívající oficiální označení skupiny DAIKIN (registrovaná ochranná známka). Stránky vytvářejí dojem prezentace ruskojazyčného zastoupení personálního oddělení společnosti Daikin v České republice, nabízející zprostředkování zaměstnání rusky hovořícím uchazečům za úplatu. Společnost ve věci podnikla relevantní právní kroky pro podezření ze spáchání trestných činů. Prosíme uchazeče pokud se setkají s takovým nebo podobným podvodným jednáním, aby nás na ně upozornili. Jediný kontakt na společnost ve věci uzavření pracovně právního vztahu je pouze na této stránce

Kontakt