Skip to main content

CSR

Společnost DICz se také zapojila do CSR aktivit. CSR znamená sociální odpovědnost podniku vůči společnosti, kde působí.

V našem případě se věnujeme podpoře vzdělávání v regionu, kultuře a sportu a v neposlední řadě podpoře našich zaměstnanců.

Mezi našimi projekty můžeme vyzdvihnout např. věcné dary neziskovým organizacím, podporu rodin s hendikepovanými dětmi či podporu Západočeské univerzity v Plzni.

Více informací na: http://www.daikin.com/csr/index.html

Kontakt