Skip to main content

Produkty

CO VYRÁBÍME?

Aktuální portfolio našich produktů naleznete na stránkách obchodní pobočky Daikin v Praze.

V současné době vyrábíme na devíti montážních linkách – tři jsou určeny pro výrobu venkovních klimatizačních jednotek a na šesti linkách se vyrábí vnitřní klimatizační jednotky, které jsou určeny pro rezidenční trh (domácnosti).

PRINCIP KLIMATIZACE

Princip klimatizace je veskrze vždy stejný – absorbuje energii v jednom místě a v jiném ji vypouští ven. 

Tento proces vyžaduje venkovní jednotku, vnitřní jednotku a měděné potrubí, které obě jednotky spojuje. Skrze toto potrubí proudí chladicí kapalina, která absorbuje energii v jedné jednotce a vypouští jí ven druhou jednotkou.

 

Chladicí proces:

 1. Vnitřní jednotka 
  ventilátor nažene teplý vzduch přes výměník tepla, kterým proudí chladicí kapalina. Tato chladicí kapalina absorbuje teplo ze vzduchu a ochlazený vzduch následně vypouští zpět do místnosti. 
 2. Měděné potrubí 
  chladicí kapalina proudí vnitřní a vnější jednotkou pomocí měděného potrubí a odvádí teplo z vnitřní jednotky do jednotky vnější. 
 3. Venkovní jednotka 
  díky stlačení chladicího plynu je tento plyn zahříván až k bodu varu. Ve venkovní jednotce je toto teplo vzniklé kompresí vypouštěno do venkovního vzduchu ventilátorem, který vhání venkovní vzduch přes výměník tepla. 
 4. Chladivo 
  chladivo v tekutém stavu se vrací zpět do vnitřní jednotky. 
 5. Vnitřní jednotka 
  zpět ve vnitřní jednotce je snížen tlak chladiva, což mu umožnuje opět absorbovat teplo z vnitřního vzduchu.

Kontakt