Dotační projekty

Projekt

DAIKIN PLZEŇ - ÚSPORY ENERGIÍ

byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti společnosti pomocí opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie v celém výrobním závodu. Snížení energetické náročnosti zároveň přispěje ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

EU dotaceni projekt.png

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt

DAIKIN PLZEŇ - DRUHÁ FÁZE ROZŠÍŘENÍ
VÝVOJOVÉHO CENTRA

byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je další rozšíření Evropského vývojového centra společnosti z pohledu vhodného technického a technologického vybavení a zázemí pro měření, monitoring a analýzu produktových parametrů nově vyvíjených produktů, kterými jsou klimatizační jednotky a tepelná čerpadla.

EU dotaceni projekt.png

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt

DAIKIN PLZEŇ - ROZŠÍŘENÍ
VÝVOJOVÉHO CENTRA

byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je rozšíření Evropského vývojového centra společnosti zaměřeného zejména na měření, testování, monitorování a analyzování vlastností materiálů, refrigerantů a vývoj prototypů nových klimatizačních jednotek.

EU dotaceni projekt.png

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

EU dotaceni projekt.png

Nabídka pronájmu zvukové testovací laboratoře

Společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. nabízí k individuálnímu pronájmu zvukovou testovací laboratoř. Tato laboratoř slouží k ověřování vlastností a parametrů testovaných technologií. Tato laboratoř byla pořízena v rámci projektu s názvem „Daikin Plzeň - Rozšíření vývojového centra“ spolufinancovaného z dotačního programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Níže je uveden popis této laboratoře a soupis možných, zde prováděných, zkoušek.

 

Popis zvukové testovací laboratoře:

•      Jedná se o klimatickou, zvukovou, plně bezodrazovou laboratoř pro měření akustického tlaku a akustického výkonu. Laboratoř je složena ze dvou oddělených místností propojených průchodkami a ze servisních vstupů pro obsluhu.

•      Kontrola teplotních podmínek v laboratoři a záznam naměřených dat probíhá automatizovaně pomocí řídicího softwaru. Laboratoř obsahuje celý aparát pro měření zvuku včetně mikrofonů, nízkošumových kabelů, měřicí ústředny a ovládacího počítače.

•      Laboratoř je rozdělena na dvě místnosti s možností kabelového a trubkového propojení a odtokem.

•      Níže jsou uvedeny základní parametry zvukové testovací laboratoře:

·         Teplotní regulovatelnost laboratoře.

·         Místnost č. 1: teplota +5 °C až +45 °C, vlhkost až 70 %.

·         Místnost č. 2: teplota 0 °C až +50 °C, vlhkost až 90 %.

·         Bezodrazové místnosti dosahují akustického tlaku pozadí od cca 5 dB (A).

·         Obě místnosti jsou maximálně zvukově odizolovány od vnějších vlivů (okolních strojů, vlastních technologií atd.).

·         Minimální (čisté) rozměry každé z místností jsou 4,8 m x 4,8 m x 4,5 m.

·         Měření zvukového výkonu probíhá v souladu s normou ISO 3477.

·         Zdroj napětí 230 V / 400 V, který je regulovatelný (max. 300 V / max. 500 V), terminál umístěn uvnitř obou místností.

Soupis možných zkoušek:

•      Měření akustického tlaku.

•      Měření akustického výkonu.

 

V případě zájmu o pronájem výše popsané testovací laboratoře, kontaktujte prosím pana Ing. Petra Nachtmana:

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Nachtman

Telefon:

+420 378 773 140

Mobil:

+420 602 842 448

E-mail:

nachtman.p@daikinczech.cz