Skip to main content

Dotační projekty

Projekt

DAIKIN PLZEŇ - NOVÁ TESTOVACÍ LABORATOŘ

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je rozšíření Evropského vývojového centra

("EDC") společnosti Daikin o novou CLT testovací laboratoř

určenou pro měření, monitoring a analýzu nových chytrých produktů

v podobě tepelných čerpadel a klimatizačních jednotek šetrných

k životnímu prostředí.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt

DAIKIN PLZEŇ - ÚSPORY ENERGIÍ

byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti společnosti pomocí opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie v celém výrobním závodu. Snížení energetické náročnosti zároveň přispěje ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt

DAIKIN PLZEŇ - DRUHÁ FÁZE ROZŠÍŘENÍ
VÝVOJOVÉHO CENTRA

byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je další rozšíření Evropského vývojového centra společnosti z pohledu vhodného technického a technologického vybavení a zázemí pro měření, monitoring a analýzu produktových parametrů nově vyvíjených produktů, kterými jsou klimatizační jednotky a tepelná čerpadla.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt

DAIKIN PLZEŇ - ROZŠÍŘENÍ
VÝVOJOVÉHO CENTRA

byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je rozšíření Evropského vývojového centra společnosti zaměřeného zejména na měření, testování, monitorování a analyzování vlastností materiálů, refrigerantů a vývoj prototypů nových klimatizačních jednotek.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zpřístupnění VaV infrastruktury jiným uživatelům – klimatická testovací laboratoř

Společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. nabízí ke zpřístupnění VaV infrastrukturu jiným uživatelům. Jedná se o CLT testovací laboratoř, která slouží k ověřování typů chytrých produktů šetrných k životnímu prostředí jako jsou tepelná čerpadla a klimatizační jednotky využívající primárně chladivo nové generace s označením R32. Tato laboratoř byla pořízena v rámci projektu s názvem „Daikin Plzeň: Nová CLT testovací laboratoř“ spolufinancovaného z dotačního programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Níže je uveden popis této laboratoře a soupis možných, zde prováděných, zkoušek.

 

Popis CLT klimatické testovací laboratoře: 

 • Tato klimatická laboratoř je primárně určena k testování klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel simulující reálné klimatické podmínky.
 • Klimatická testovací laboratoř je určena vývoj nových produktů souladu s normami ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001 a ISO 5001.   
 • Klimatická testovací laboratoř je určená k testování klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel simulující reálné podmínky dle geografického umístění nebo technického stavu:
  • Porovnání domů typických pro různé země (oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky).
  • Staré domy se špatnou izolací stěn.
  • Nové domy s dobrou izolací stěn.
  • Pasivní domy.
  • Domy s vyspělou technologií (tzv. aktivní domy).
 • Vybavení interiéru testovacího domu:
  • Pohyblivé stěny pro simulaci různých prostor.
  • Síť teplotních senzorů pro detekci teplotních polí.
  • Systém podlahového vytápění pro připojení vzdušného/vodního tepelného čerpadla.
  • Falešné stropy pro instalaci kazetových klimatizačních jednotek.
 • Laboratoř je rozdělena na dvě místnosti (vnější a vnitřní prostor) pro dosažení specifických klimatických a teplotních podmínek. Níže jsou uvedeny klíčové technické parametry laboratoře:
  • Materiál: izolační panel vyplněný uretanem
  • Vnitřní materiál: potažený barevný ocelový plech.
  • Vnější materiál: ocelový plech potažený polyvinylchloridem.
  • Rozměry celkové vnější: 17,36 m x 11,6 m x 6,685 m (délka, šířka, výška).
  • Rozměry vnějšího domu: 13,96 m x 7 m x 3,85 m (délka, šířka, výška). Vnitřní Laboratoř je také vybavena zařízením pro měření objemového průtoku vzduchu a elektrické spotřeby. Kontrola teplotních podmínek v laboratoři a záznam naměřených dat probíhá automaticky pomocí řídicího softwaru.

Soupis možných prováděných zkoušek:

 • Kalorimetrické testy.
 • Klimatické testy.
 • Testy účinnosti.
 • Výkonové a příkonové testy.
 • Kondenzační testy. 

V případě zájmu o zpřístupnění VaV infrastruktury popsané výše, kontaktujte prosím pana Ing. Petra Nachtmana:

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Nachtman

Telefon:

+420 378 773 140

Mobil:

+420 602 842 448

E-mail:

nachtman.p@daikinczech.cz

Zpřístupnění VaV infrastruktury jiným uživatelům – zvuková testovací laboratoř

Společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. nabízí ke zpřístupnění VaV infrastrukturu jiným uživatelům. Jedná se o zvukovou testovací laboratoř. Tato laboratoř slouží k ověřování vlastností a parametrů testovaných technologií. Tato laboratoř byla pořízena v rámci projektu s názvem „Daikin Plzeň - Rozšíření vývojového centra“ spolufinancovaného z dotačního programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Níže je uveden popis této laboratoře a soupis možných, zde prováděných, zkoušek.

Popis zvukové testovací laboratoře:

 • Jedná se o klimatickou, zvukovou, plně bezodrazovou laboratoř pro měření akustického tlaku a akustického výkonu. Laboratoř je složena ze dvou oddělených místností propojených průchodkami a ze servisních vstupů pro obsluhu.
 • Kontrola teplotních podmínek v laboratoři a záznam naměřených dat probíhá automatizovaně pomocí řídicího softwaru. Laboratoř obsahuje celý aparát pro měření zvuku včetně mikrofonů, nízkošumových kabelů, měřicí ústředny a ovládacího počítače.
 • Laboratoř je rozdělena na dvě místnosti s možností kabelového a trubkového propojení a odtokem.
 • Níže jsou uvedeny základní parametry zvukové testovací laboratoře:
  • Teplotní regulovatelnost laboratoře.
  • Místnost č. 1: teplota +5 °C až +45 °C, vlhkost až 70 %.
  • Místnost č. 2: teplota 0 °C až +50 °C, vlhkost až 90 %.
  • Bezodrazové místnosti dosahují akustického tlaku pozadí od cca 5 dB (A).
  • Obě místnosti jsou maximálně zvukově odizolovány od vnějších vlivů (okolních strojů, vlastních technologií atd.).
  • Minimální (čisté) rozměry každé z místností jsou 4,8 m x 4,8 m x 4,5 m.
  • Měření zvukového výkonu probíhá v souladu s normou ISO 3477.
  • Zdroj napětí 230 V / 400 V, který je regulovatelný (max. 300 V / max. 500 V), terminál umístěn uvnitř obou místností.

Soupis možných zkoušek:

 • Měření akustického tlaku.
 • Měření akustického výkonu.

V případě zájmu o pronájem výše popsané testovací laboratoře, kontaktujte prosím pana Ing. Petra Nachtmana:

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Nachtman

Telefon:

+420 378 773 140

Mobil:

+420 602 842 448

E-mail:

nachtman.p@daikinczech.cz

Zpřístupnění VaV infrastruktury jiným uživatelům – klimatická testovací laboratoř

Společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. nabízí ke zpřístupnění VaV infrastrukturu jiným uživatelům. Jedná se o klimatickou testovací laboratoř. Tato laboratoř slouží k ověřování vlastností a parametrů testovaných technologií. Tato laboratoř byla pořízena v rámci projektu s názvem „Daikin Plzeň: Druhá fáze rozšíření vývojového centra“ spolufinancovaného z dotačního programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Níže je uveden popis této laboratoře a soupis možných, zde prováděných, zkoušek.

Popis klimatické testovací laboratoře:

 • Klimatická testovací laboratoř 20 HP je určená k testování klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel simulujícímu reálné klimatické podmínky.
 • Kontrola teplotních podmínek v laboratoři a záznam naměřených dat probíhá automatizovaně pomocí řídicího softwaru.
 • Laboratoř je rozdělena na dvě místnosti (pro vnější a vnitřní jednotky) s možností kabelového a trubkového propojení pro spárování jednotek a odtokem pro kondenzát. Níže jsou uvedeny klíčové technické parametry laboratoře:
  • Teplotní operační rozsah laboratoře je -30 °C až +60 °C.
  • Vlhkost v místnosti je regulovatelná mezi 40 - 99 %.
  • Maximální chladicí výkon je 74 kW.
  • Maximální topný výkon je 62 kW.
  • Maximální rychlost průtoku vzduchu činí 350 m3/min.
  • Odvlhčovací výkon laboratoře činí 120 kg/h.
  • Rozměry:
   • Vnitřní strana: 4,85 m x 6,8 m x 3,5 mH (efektivní výška).
   • Vnější strana: 4,85 m x 6,8 m x 3,5 mH (efektivní výška).

Laboratoř je také vybavena zařízením pro měření objemového průtoku vzduchu a elektrické spotřeby. Kontrola teplotních podmínek v laboratoři a záznam naměřených dat probíhá automaticky pomocí řídicího softwaru.

Soupis možných prováděných zkoušek:

 • Tato klimatická laboratoř je primárně určena k měření tepelného výkonu následujících typů klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel:
  • Měření teploty vzduchu a podmínky vlhkosti vzduchem chlazené klimatizační jednotky tepelného čerpadla.
  • Aplikace na podmínky nízké teploty a vysoké vlhkosti (-20 °C/přibližně 99 % relativní vlhkost) a dodávku studené/teplé vody řady jednotek Daikin Altherma (tepelná čerpadla).
  • Měření chladicího/topného výkonu a zkouška kondenzátu jednotek typu fan coil (FCU).

V případě zájmu o pronájem výše popsané testovací laboratoře, kontaktujte prosím pana Ing. Petra Nachtmana:

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Nachtman

Telefon:

+420 378 773 140

Mobil:

+420 602 842 448

E-mail:

nachtman.p@daikinczech.cz

 

Kontakt