Skip to main content

Naše hodnoty

Odpovědnost firmy vůči společnosti

Odpovědnost firmy vůči společnosti

Jako součást globální skupiny Daikin, se DICz  snaží být prvotřídním vzorem v každém aspektu svého podnikání.

Společenská odpovědnost není jen dobře míněná iniciativa ze strany DICz. Je zakotvena v DNA společnosti a utváří firemní kulturu. Základní hodnoty, Filozofie Skupiny a Příručka pro firemní etiku se zabývají tím, jak chce DICz podnikat a jak přebírá odpovědnost vůči sobě i ostatním.

     

     

Daikin korporátní etika

Více

Daikin základní hodnoty

Více

Daikin filozofie

Více

Životní prostředí

Více

Kontakt