Skip to main content

FIREMNÍ ETIKA SPOLEČNOSTI DAIKIN EUROPE GROUP

Firemní etika společnosti Daikin je vyjádřením základních hodnot a představuje rámec pro rozhodování. Je osobní odpovědností a povinností každého člena skupiny Daikin Europe, aby respektoval vysoké etické a právní normy chování, a to s ohledem na literu i ducha a bez ohledu na to ať už jsou uloženy zákonem či nikoli.

Toto je 12 klíčových prvků podnikové etiky společnosti Daikin:

 1. Zajištění souladu s právními předpisy
 2. Poskytování bezpečných, vysoce kvalitních produktů a služeb, které předvídají budoucí potřeby koncových uživatelů
 3. Provádění obchodních operací na základě zásad poctivé hospodářské soutěže
 4. Praxe spravedlivého zadávání zakázek udržováním přátelských, ale náročných a konkurenčních vztahů s dodavateli
 5. Respektování duševního vlastnictví a důvěrnosti vlastnických informací
 6. Včasné a vhodné zveřejňování firemních informací
 7. Být společností, která se snaží mít minimální dopad na životní prostředí
 8. Zajištění bezpečnosti našich provozů
 9. Kultivace dynamického pracoviště, které podporuje hrdost a nadšení každého zaměstnance
 10. Ochrana firemního majetku
 11. Zachovávání umírněnosti při zábavě a výměně dárků
 12. Udržování pevného postoje k nezákonnému, antisociálnímu a neetickému chování.

Nahlášení porušení uvedených zásad prostřednictvím whistleblower / hotline

Děkujeme vám za váš zájem o program etiky a dodržování předpisů skupiny Daikin Europe. Vaše připomínky jsou důležité a děláme vše pro to, abychom na všechny dotazy reagovali včas. Zavázali jsme se poskytovat otevřené a čestné prostředí, ve kterém mohou zúčastněné strany vyjádřit své dotazy, obavy nebo potenciální porušení týkající se našich obchodních praktik.

Důrazně vám doporučujeme poskytnout své osobní údaje ve webovém formuláři níže; můžete však odeslat anonymní komentář pomocí pseudonymu a webového e-mailového účtu vytvořeného speciálně pro tento účel.

Corine Vyncke
Chief Legal Officer

Daikin Europe NV

Kontakt