Skip to main content

Životní prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost Daikin klade velký důraz na ochranu životního prostředí. Továrna DICz se může pochlubit fotovoltaickou elektrárnou (19,2 kWp a 9,6 kWp), solárním systémem ROTEX a biotopem.


Biotop vybudovaný v areálu Daikin z výrobního odpadu. Na vybudování a údržbě biotopu se podílejí zaměstnanci a s jejich přispěním zde vzniklo příjemné relaxační místo.

Fotovoltaická elektrárna (19,2kWp), která pokrývá část naší spotřeby výrobou elektřiny ze slunce.

Rozšíření fotovoltaické elektrárny (9,6kWp) a další rozšíření jsou v plánu.

Solární kolektory od firmy ROTEX, která se stala součástí Daikinu. Kolektory nám ohřívají vodu sluneční energií.

Výměníková stanice pro solární kolektory, zde se teplo získané ze slunce předává do naší teplovodní sítě.

Environmentální aktivity v DICz mají svůj název, kterým je StromeCZECH. S názvem se také pojí logo aktivit, které má kromě grafické podoby také podobu plastickou, která byla vytvořena zaměstnancem Jaroslavem Máchou z dřevěných palet.

Kontakt