Skip to main content

DICZ JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTŮ ISO

Společnost DICz získala v roce 2006 certifikáty ISO 9001 v oblasti jakosti a ISO 14001 v oblasti životního prostředí. Pro společnost Daikin je prioritou poskytnout na trh produkty s nejvyšší kvalitou. Stoprocentní kvalita je garantována prováděním několika testů, které odhalí případné závady. Můžeme také zaručit, že vše, co odchází z naší továrny, je v souladu s životním prostředím. 

V roce 2009 jsme obdrželi certifikát OHSAS 18001 za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V praxi snižujeme potenciální rizika v naší továrně a efektivně poskytujeme ochranné pracovní pomůcky všem našim zaměstnancům. 

V roce 2012 jsme získali Daikin certifikát Green Heart Factory (Podnik zeleného srdce), který lze chápat jako obdobu certifikátu ISO 14001 (certifikát vztahující se k životnímu prostředí). Motto programu je, aby výrobky přispívající k životnímu prostředí pocházely z podniků dbajících na ochranu životního prostředí.

V roce 2015 jsme obdrželi certifikát ISO 50001 Management hospodaření s energií. DICz řídí hospodaření s energií, snižuje energetickou náročnost provozu výroby např. nákupem energeticky úsporných zařízení a zaváděním zlepšovacích projektů (kaizenů). Cílem je co nejlépe a efektivně využívat dostupné energetické zdroje. 

V roce 2016 se nám podařilo splnit kritéria pro získání vyššího stupně Daikin certifikátu a naše firma byla ohodnocena jako Super Green Heart Factory.

Od roku 2020 jsme držiteli certifikátu ISO 45001 za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (který nahradil starší OHSAS 18001).

Politiky / Policies  

Certifikáty / Certificates

Kontakt